شی کشف شده در پیاده راه علم الهدی دارای ارزش مطالعاتی است

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون میراث فرهنگی استان گیلان شی تاریخی کشف شده در خیابان اعلم الهدی رشت را صرفا دارای ارزش ماطلعاتی و پژوهشی دانست.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون میراث فرهنگی استان گیلان شی تاریخی کشف شده در خیابان اعلم الهدی رشت را صرفا دارای ارزش مطالعاتی و پژوهشی دانست.
پایگاه خبری« رشت پرس» از کشف یک نمونه شی تاریخی متعلق به دوران سلجوقی خبر داده و نوشته است: ” در جریان احداث این پیاده راه فرهنگی علم الهدی تعدادی اشیای باستانی متعلق به دوره اسلامی(سلجوقی)کشف گردید و تحویل اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان شد”
در همین رابطه خبرنگار دیارمیرزا در گفتگو با معاون میراث فرهنگی,اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان گیلان صحت و سقم این قضیه را جویا شد.
معاون  میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا شی تاریخی کشف شده را دارای ارزش پژوهشی و مطالعاتی دانست و اظهار داشت:هم اکنون شی مورد نظر در یک از واحد های پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی گیلان برای انجام کارهای مطالعاتی نگه داری می شود.
DSC_0855منبع عکس:رشت پرس

Share