شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از علی مطهری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، روح الله حسینیان با تأیید خبر شکایت تعدادی ازنمایندگان مجلس از علی مطهری گفت: این شکایت نامه برای بررسی بیشتر به محمد حسن ابوترابی فردرئیس هیئت نظارت بر نمایندگان و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، روح الله حسینیان با تأیید خبر شکایت تعدادی ازنمایندگان مجلس از علی مطهری گفت: این شکایت نامه برای بررسی بیشتر به محمد حسن ابوترابی فردرئیس هیئت نظارت بر نمایندگان و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است.motahari

این نماینده مجلس  با تأیید شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از علی مطهری نماینده مردم تهران گفت: این شکایت نامه برای بررسی بیشتر در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به محمدحسن ابوترابی فرد رئیس این هیأت ارائه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی درتشریح اهداف شکایت نمایندگان از مطهری افزود: این اقدام با هدف تغییر رویکرد مطهری از سوی نمایندگان صورت گرفته است.

 بعد از اظهارات علی مطهری نماینده تهران در نجف‌آباد در خصوص رفع حصر، ‌برخی نمایندگان مجلس از مطهری به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردند. نمایندگان این اظهارات و رفتارهای مطهری را دور از شأن نمایندگی‌اش دانسته و به همین خاطر از وی شکایت کردند.

خانه ملت/

Share