شوخی با شکست تحقیرآمیز برزیل در شبکه های اجتماعی+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حذف برزیل به دست آلمان با شوخی های زیادی در شبکه های اجتماعی همراه شد. کاربران شبکه های اجتماعی برزیلی ها را یه خاطر شکست ۷ به یک به باد تمسخر گرفتند. / بیست چهارده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حذف برزیل به دست آلمان با شوخی های زیادی در شبکه های اجتماعی همراه شد.

کاربران شبکه های اجتماعی برزیلی ها را یه خاطر شکست ۷ به یک به باد تمسخر گرفتند.

0142 02 02 012 0122/ بیست چهارده

Share