سرپرست شرکت کودآلی شهرداری رشت معارفه شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت در مراسم معارفه سرپرست کودآلی شهرداری رشت بر لزوم به حداقل رساندن مشکلات کودآلی با تدبیر مناسب گفت : انتظار این است که شرکت کودآلی در جهت خدمت به مردم موفق تر عمل نماید ، زیرا شهروندان از ما انتظار خدمات بهتری دارند . وی با بیان […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت در مراسم معارفه سرپرست کودآلی شهرداری رشت بر لزوم به حداقل رساندن مشکلات کودآلی با تدبیر مناسب گفت : انتظار این است که شرکت کودآلی در جهت خدمت به مردم موفق تر عمل نماید ، زیرا شهروندان از ما انتظار خدمات بهتری دارند .

SHM1وی با بیان اینکه زباله در دنیا یکی از سودآورترین کارها می باشد افزود : هر کاری که به مردم منفعت برساند افتخاری بزرگ است ، پس باید کسی که در این جایگاه قرار می گیرد قدردان این لحظات باشد و از این فرصت ها و نعمت ها به نحو صحیحی استفاده نماید ، گذشته و آینده در دسترس نیست پس باید وضع موجود و حال را دریابیم و به نحو صحیح از آن استفاده نماییم. ، ما باید شرمنده کارهایی که انجام می دهیم نباشیم.

شهردار رشت در ادامه مرتضی شریفی را به عنوان سرپرست شرکت کودآلی منصوب نمود و تصریح کرد : امیدوار به تحولات مناسب در این تشکیلات با مدیریت جدید هستیم.

Share