سرمایه گذاری بخش خصوصی در ۳ طرح صنعتی با تکنولوژی پیشرفته

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی از واگذاری زمین به سه طرح تولیدی با تکنولوژی پیشرفته در این منطقه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی از واگذاری زمین به سه طرح تولیدی با تکنولوژی پیشرفته در این منطقه خبر داد و افزود: این سه شرکت در حوزه های تولید مواد اولیه دارویی، تولید اُزن ژنراتور و دستگاه ماورای بنفش و تولید دستگاه های تصفیه شروع به کار خواهند نمود.

Sanaye-hitech-1393.04.07بنابراین گزارش، پس از انجام مطالعات پیش امکان سنجی طرح(PFS)، دریافت جواز تأسیس و طی نمودن مراحل قانونی در این منطقه، مراحل واگذاری زمین از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی به شرکتهای سرمایه گذاری فوق الذکر انجام شده و هم اکنون مراحل اجرای پروژه ها آغاز شده و این سه شرکت دانش بنیان در بخشهای مهمی از دانش بومی برای اجرای طرح استفاده می کنند.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی درخصوص ویژگیهای این طرحهای تولیدی خاطر نشان کرد : طرح تولیدی دارو ، کشور را از واردات نوع خاصی از مواد اولیه دارو بی نیاز نموده و از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند.

طرح تولید دستگاههای ماورای بنفش و اُزن ژنراتور نیز قابل استفاده در صنایع آب جهت گندزدایی و تصفیه آب بوده که از دانش متخصصان داخل بهره مند شده و تولید دستگاه های تصفیه آب نیز جزو اختراعات متخصصین داخلی بوده و دارای پروانه اختراع می باشد.

گفتنی است این پروژه های تولیدی با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایرانی احداث شده و ظرف مدت یکسال به بهره برداری رسیده و با شروع به کار این شرکتهای در محدوده منطقه آزاد انزلی زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۹ نفر فرآهم می شود.

جذب صنایع High Tech مهمترین اولویت سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر جذب سرمایه گذاری است و ایجاد ارزش افزوده، صادرات و ارز آوری برای کشور، انتقال تکنولوژی و دانش فنی جدید بهمراه رعایت الزامات زیست محیطی در صنایع پیشرفته از جمله مهمترین دلایل اولویت جذب سرمایه گذاران این حوزه از سوی این سازمان می باشد.

Share