رئیس شورای شهر تهران درحال تیراندازی به اهداف پروازی+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، تصاویری از تهران گردی رئیس شورای شهر تهران منتشر شد.        

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، تصاویری از تهران گردی رئیس شورای شهر تهران منتشر شد.

139304062143284623095044 139304062143276823095044 139304062143283373095044

 

 

 

 Share