دکتر برزیگر عضو شورای آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،دکتر انوش برزیگر ،ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی حکمی از سوی دکتر علیرضا زالی ،رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان عضو شورای آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،دکتر انوش برزیگر ،ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی حکمی از سوی دکتر علیرضا زالی ،رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان عضو شورای آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.showimage.aspx

متن این حکم به شرح زیر می باشد:

استاد گرامی جناب آقای دکتر انوش برزیگر

سلام علیکم

با عنایت به سوابق درخشان و مراتب دانش ، تجربه ، تعهد و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی سازمان به موجب این حکم ، به عنوان عضو شورای آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید .

امید است در همراهی با سایر اعضای محترم شورا ومعاونت آموزشی و پژوهشی سازمان ، ظرفیت عظیم آموزشی موجود در ساختار سازمان نظام پزشکی و جامعه فرهیخته پزشکی در کل کشور را شناسایی و فعال نمایید و با کمک به گسترش و توسعه فعالیتهای علمی ، آموزشی و پژوهشی در میان آحاد جامعه پزشکی ، در ارتقای سطح دانش پزشکی کشور که یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان می باشد ، موفق و مؤید باشید .

 

 

Share