دستگیر شدن مسافری که قصد کشتن راننده را در شهر« سنگر »داشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از سنگر ما ,راننده ای با ماشین پراید در حال مسافر کشی در خیابان های رشت (توشیبا)بود که با دو مسافر جوان برخورد می کند مسافران به راننده می گویند می خواهیم دربست به شاقاجی برویم ،راننده هم که از ماجرا بی خبر بود قبول می کند. […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از سنگر ما ,راننده ای با ماشین پراید در حال مسافر کشی در خیابان های رشت (توشیبا)بود که با دو مسافر جوان برخورد می کند مسافران به راننده می گویند می خواهیم دربست به شاقاجی برویم ،راننده هم که از ماجرا بی خبر بود قبول می کند.
این دونفر سوار ماشین شدند و به سمت مقصد حرکت کردند.وقتی که نزدیک شاقاجی سنگر رسیدند از راننده خواستند که به سمت شیلات شهید بهشتی سنگر حرکت کند و راننده هم آنهارا برد تا در نهایت به جایی رسیدند که خلوت بود.
در این زمان بود یکی از مسافران قمه ای را از ساک خود بیرون می آورد وقصد کشتن راننده را می کند.
راننده که خیلی ترسیده بود در حمله چاقو ،دست مسافر را میگیرد وبا هم درگیر می شوند که فرد دیگر شروع به گرفتن گلوی راننده می کند تا آن را خفه کند.
ماجرا به اینجا ختم نمی شود و ناگهان ماشین پیکانی از آن مسیر در حال عبور بود که متوجه سر وصدا می شود .
پس از متوجه شدن راننده پیکان اهالی آن منطقه نیز متوجه این اتفاق می شود وضاربان پس از احساس خطر پا به فرار میگذارند که توفیقی نداشتند.
مردمان آن منطقه به دنبال آنها می دوند که در نهایت دستگیرشان میکنند وبه مراجع قضایی تحویل می دهند واکنون پرونده مجرمان این حادثه در دادگاه سنگر در حال بررسی می باشد .
راننده ماشین پراید که مورد حمله قرار گرفت یک بار دیگر رنگ زندگی را دید وخوشبختانه تنها خراش هایی در بدنش مشاهده می شد.
نکته قابل تأمل متوجه نشدن خود راننده از قصد کشتن وی توسط آن افراد بود.

Share