در ستایش تنها شهر ایران که قتل در آن معنا ندارد!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا , محمد درویش در خبرآنلاین نوشت: چند نفر از ما می‌دانیم که شهری در ایران وجود دارد که مردمانش تاکنون دستکم در طول ۴۰۰ سال گذشته، تیغ بر روی هم نکشیده و حاضر به قتل هیچیک از همنوعان همشهری خود نشده‌اند؟ چگونه است که در فریدون‌شهر اصفهان، مردمان هموطن […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا , محمد درویش در خبرآنلاین نوشت:

darvish-24-8482614-6-9-237174چند نفر از ما می‌دانیم که شهری در ایران وجود دارد که مردمانش تاکنون دستکم در طول ۴۰۰ سال گذشته، تیغ بر روی هم نکشیده و حاضر به قتل هیچیک از همنوعان همشهری خود نشده‌اند؟ چگونه است که در فریدون‌شهر اصفهان، مردمان هموطن ما یاد گرفته‌اند که کینه‌هاشان را روی یخ بنویسند؟ چرا نباید سلوک این مردم دوست‌داشتنی را در پهنه‌ی گیتی معرفی و تکثیر کنیم …
هفته گذشته به بام ایران رفته بودم … نه! اشتباه نکنید؛ بام ایران نه سمیرم است، نه بروجن، نه شهرکرد و نه بیجار. بلکه فریدون شهر با ۲۵۳۰ متر ارتفاع از سطح دریا در جوار شاهان کوه، رفیع‌ترین سکونتگاه ایران است. سکونتگاهی که بیش از ۴۰۰ سال است که در آن ۵ قوم ترک، لر، فارس، ارمنی و گرجی در کنار هم می‌زیند و شگفتا که تاکنون هیچ گزارش قتلی از این منطقه به ثبت نرسیده است! راز ماندگاری آرامش و دوام لبخند و پراکنش مهر در میان مردمان نیک اندیش این دیار چیست؟
لطفاً اندکی در باره‌ی ویژگی‌های فریدون‌شهر و مردمان دوست‌داشتنی‌اش در باختر استان اصفهان بیشتر بیاندیشید. زیرا به زودی می‌خواهم شما را از راز بزرگی آگاه کنم …

Share