خبرنگار زن رسانه چین در میان کفن پوشان مدافع حریم تشیع+عکس

  اجتماع بزرگ «لبیک» در حمایت از اسلام ناب محمدی (ص) و بقاع متبرکه روز سه شنبه در میدان امام حسین(ع) تهران برگزار شد

 

اجتماع بزرگ «لبیک» در حمایت از اسلام ناب محمدی (ص) و بقاع متبرکه روز سه شنبه در میدان امام حسین(ع) تهران برگزار شد627115_434

Share