خانه خیرین گیلان باید به دنبال تدوین اهداف جامع برای رفع نگرانی های اجتماعی باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ؛خانه خیرین گیلان باید به دنبال تدوین اهداف جامع برای رفع نگرانی های اجتماعی باشد سرپرست اداره کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: خانه خیرین گیلان باید به دنبال تدوین اهداف جامع برای رفع نگرانی های اجتماعی در حوزه خدمات رسانی به نیازمندان باشد. یونس رنجکش در دیدار […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ؛خانه خیرین گیلان باید به دنبال تدوین اهداف جامع برای رفع نگرانی های اجتماعی باشد
سرپرست اداره کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: خانه خیرین گیلان باید به دنبال تدوین اهداف جامع برای رفع نگرانی های ناedاجتماعی در حوزه خدمات رسانی به نیازمندان باشد.
یونس رنجکش در دیدار با هیئت مدیره خانه خیرین استان گیلان افزود:حضور تشکل های مردمی در ساماندهی خدمات به اقشار آسیب پذیر و نیازمند بسیار حائز اهمیت است و باید با برنامه ریزی های هدفمند و جامع از حضور آنها بهره مند شد.
وی اضافه کرد: ترویج فرهنگ خیرخواهانه از ضرورت هایی است که با توجه به زمینه های خوبی که در حس انسان دوستانه مردم جامعه ما وجود دارد باید به آن بیشتر پرداخته شود.
به گفته وی،تشکیل کارگروه های تخصصی با موضوعات تجمیع کمک های خیرین،ساماندهی موسسات خیریه و پیشگیری آسیب های اجتماعی از نمونه فعالیت هایی است که خانه خیرین گیلان می تواند به عنوان برنامه های محوری خود آن را اجرایی کند.
وی یادآور شد: امروز به شیوه های سنتی کمک های مختلفی از سوی موسسات خیریه از مردم خیر دریافت می شود که این شیوه ها نیازمند بازنگری هستند و باید تلاش شود تا با شیوه های جدید از کمک های بهتر خیرین استفاده کرد.
وی افزود: خانه خیرین نقش مهمی در هماهنگی بین موسسات خیریه و ایجاد همگرایی بین خیرین در راستای اهداف کمک رسانی به نیازمندان دارد و بر این اساس انجام اقداماتی که می تواند اعتماد عمومی را بیشتر در این زمینه جلب کند امری اساسی است.
رنجکش ادامه داد: اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان بر ضرورت ساماندهی اقدامات خیریه و استفاده از همه ظرفیت ها در راستای اهداف خیرخواهانه تأکید دارد.
وی گفت: حرکت موسسات خیریه می بایست به سمت کمک های پایدار و توانمندسازی نیازمندان برای برون رفت از مشکلات آنها باشد و فعالیت های خیرخواهانه تنها در پرداخت کمک های مادی نیست بلکه با اقدامات دیگری نیز می توان به کمک نیازمندان جامعه شتافت.
در این جلسه اعضای هیئت مدیره خانه خیرین گیلان اهداف،برنامه ها و مشکلات خود را نیز مطرح و خواستار ساماندهی آن شدند.

Share