حمایت استانداری گیلان از رسانه های محلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت:مجموعه استانداری گیلان مصمم به تدوین راهکارهای مناسب برای حمایت از رسانه های محلی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت:مجموعه استانداری گیلان مصمم به تدوین راهکارهای مناسب برای حمایت از رسانه های محلی است.
یونس رنجکش در کمیته ساماندهی حمایت از رسانه های محلی اظهار داشت:براین اساس و با نگاه مثبت استاندار محترم و معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان طی طرحی که از سوی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ارائه شده است،بنا داریم تا از رسانه های محلی به صورت مناسب حمایت کنیم.
unnamedوی یادآور شد:کمیته ساماندهی حمایت از رسانه های محلی گیلان هم با همین هدف و با عضویت خانه مطبوعات،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی تشکیل تا راهکارهای اصولی براساس نظر کارشناسی تدوین شود.
وی ادامه داد:رسانه های محلی گیلان از سرمایه های استان در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه هستند و باید با تدوین برنامه های درخور شأن آنها از این ظرفیت استفاده بهینه کرد.
رنجکش تأکید کرد:در شرایط امروز فرصت خوبی به دلیل همگرایی های فکری و اعتقادی به کارکرد رسانه ها برای اطلاع رسانی در جامعه در استانداری و مجموعه مدیران فرهنگی ایجاد شده است که این نگاه می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی و ساماندهی حمایت ها داشته باشد.
وی افزود:آنچه که امروز در فضای جامعه بویژه حوزه مدیران اجرایی گیلان باید بیشتر مورد توجه قرار گرد تغییر نگرش نسبت به رسانه ها است و این تغییر نگاه سهم بسزایی در جلب حمایت از رسانه های محلی و همچنین پیشبرد اهداف اطلاع رسانی در جامعه دارد.
رنجکش اضافه کرد:مدیران با استفاده از ظرفیت های رسانه های محلی استان می توانند در پیشبرد برنامه های خود نیز بهره مندی بسیاری داشته باشند و نباید نسبت به این ظرفیت فعال استان برخورد انفعالی داشته باشند.
سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان اظهار داشت:تمام تلاش ها از سوی این اداره کل بر این خواهد بود تا زمینه های حمایت و بهره و ری بهتر از فرصت رسانه ای استان در فضای همدلی مدیران اجرایی و رسانه ای استان فراهم شود.
در این جلسه که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان،مدیرعامل خانه مطبوعات و جمعی از اعضای این تشکل صنفی حضور داشتند،راهکارهای تحقق حمایت ها بررسی و مقرر شد تا ظرف یک هفته خانه مطبوعات گیلان با نگاه کارشناسی آنها را به اداره کل اموراجتماعی و فرهنگی ارائه دهد.

Share