جشن قهرمانی آلمان در جام جهانی ۲۰۱۴ +تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تیم ملی آلمان با گل دقیقه ۱۱۳ ماریو گوتسه ۲۲ ساله توانست آرژانتین را شکست دهد و به عنوان قهرمانی برسد.   

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تیم ملی آلمان با گل دقیقه ۱۱۳ ماریو گوتسه ۲۲ ساله توانست آرژانتین را شکست دهد و به عنوان قهرمانی برسد.

f51ee8f2168520f8af3dd337cd409ce8_1076_ fa0e2e9459ca591ef3e851aff6749d40_1076_ 0a024691b49f18f51c762eb56eaf503b_1076_ 0f2071976b0a62e52e7aed575015d4a1_1076_ 3c7ede116354616c0359851cb6024eff_1076_ 03d5101f896021e9d0db21cad10dbba2_1076_ 3e1ba5afa416e685fbcf9cc286f9ba00_1076_ 5b2bbf4805b4adad0f3ed588266780e7_1076_ 9cda5ceea44681894205fc109ab3a467_1076_ 9e866c8a45bd526456a31b2282908642_1076_   523d93bfd3b5711b3611f507cebdb27c_1076_ a9fd3e50c7b3ac7b441e103e1ac5a16e_1076_ c26013daaea7b3df8b7fa6e75e019406_1076_

Share