برادر رییس جمهور خادم امام رضا(ع) شد +عکس

حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهور در حرم امام رضا (ع) در حال خدمت رسانی به زوار شد.

حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهور در حرم امام رضا (ع) در حال خدمت رسانی به زوار شد.
399895_255

Share