با قاچاق محصولات کشاورزی مماشات نشود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان عصر امروز به ریاست استاندار گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان عصر امروز به ریاست استاندار گیلان برگزار شد.

jpg1659دکتر محمدعلی نجفی در این نشست گفت: وقتی بازار ثبات داشته باشد، ورود کالاهای قاچاق و نامرغوب کمتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید بتوان با تعرفه های وارداتی مناسب و مدون کالا وارد شود، افزود: نباید فرصت تولید داخل را از دست بدهیم تا اشتغال موجودمان به خطر بیفتد.

استاندار گیلان با تاکید بر جلوگیری از واردات بیش ازحد محصولات کشاورزی اظهارداشت: هیچ مماشاتی نباید در برخورد با قاچاق محصولات کشاورزی به داخل کشور صورت بگیرد، چرا که این مسئله به اقتصاد داخلی ضربه میزند.

دکتر نجفی ادامه داد: با مشکلاتی که در بخش چای وجود دارد، واردات بی رویه وقاچاق چای و ورود چای سنواتی به بازار می تواند این محصول را دچار چالش های بیشتری کند.

وی با اشاره به افزایش تعاملات باکشورهای حاشیه دریای خزر گفت: دولت تدبیروامید تاکد دارد استانهایی که در حاشیه دریای خزر هستند، با کشورهای منطقه به ویژه روسیه تعامل و مراودات بیشتری داشته باشند.

نادرعبدا… پور دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان هم در این نشست با اشاره به عزم جدی دولت در جلوگیری از قاچاق گفت: تعامل و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی موجب کاهش پدیده قاچاق می شود.

در این جلسه هریک از مسئولین کمیته های فرعی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به بیان گزارش علمکرد صورت گرفته در جهت جلوگیری از این پدیده پرداختند.

Share