باید خانواده ها را به سمت شکستن قلیان ها هدایت کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان بر ضرورت حساس کردن خانواده ها و هدایت آنها برای شکستن قلیان ها تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان بر ضرورت حساس کردن خانواده ها و هدایت آنها برای شکستن قلیان ها تأکید کرد.
مخدرmedیونس رنجکش در جلسه کمیته پیشگیری از خطرات ناشی از مصرف قلیان و سیگار اظهار داشت:راهکار برون رفت از تمامی ناهنجاری های و آسیب های اجتماعی فرهنگ سازی است و ما باید بسترهای لازم را در این زمینه فراهم کنیم.
وی اظهار کرد:تا زمانی اثرات سوء مصرف مواد دخانی نظیر قلیان برای مردم تبیین نشود آنها اقدامی انجام نخواهد داد.
وی یادآور شد: یکی از اقدامات پیشگیرانه،ملزم کردن مراکز ارائه خدمات قلیان به مشتریان که به صورت غیرقانونی هم عمل می کنند برای نصب تصاویر و یا نوشته های مربوط به اثرات نامطلوب مصرف آنها در مقابل دیدگاه مشتریان است.
به گفته وی،خانواده ها اگر از اثرات نامطلوب اجتماعی و فرهنگی و همچنین صدمات وارده به سلامت جسمی خود درخصوص مصرف قلیان و سیگار آگاهی بیشتری داشته باشند،هرگز به سراغ صدمه زدن به خود و عزیزانشان نمی روند.
وی اضافه کرد:باید در خانواده ها این حساسیت را ایجاد کرد که مصرف قلیان و سیگار ضمن آنکه ابزار محرکی برای ورود به دنیای اعتیاد موادمخدر و نابودی جسم و روح آنان است،از نظر اقتصادی هم سهم قابل توجهی از درآمدهای آنان را به هدر می دهد.
به گفته وی،آموزش همگانی و فرهنگ سازی در جامعه مستلزم عزم ملی و مدیریت جهادی همه اجزای جامعه است و همه باید در سالی که به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته است زمینه های تحقق این شعار را که هدف آن توسعه جامعه به سمت ایده آل ها است عملیاتی کنیم.

Share