انتصاب در حوزه های مشترکین و بهره برداری آبفای شهری گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس لطفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان، سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد و همچنین سرپرست معاونت بهره برداری این شرکت منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان، طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس لطفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت، سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد و همچنین سرپرست معاونت بهره برداری این شرکت منصوب شدند.

logoبنا به این گزارش مدیرعامل آبفای شهری گیلان، مهندس مازیار علیپور را به سمت سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد و مهندس مرتضی صانع دوست را یه سمت معاونت بهره برداری منصوب و همچنین از زحمات معاونین سابق این دو حوزه قدردانی کرد.

گفتنی است مهندس مازیار علیپور پستهایی همچون معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی، مدیر دفتر قراردادها، ریاست اداره حفاظت ایمنی و بهداشت کار و مهندس مرتضی صانع دوست مدیر آبفای شهرستان لنگرود، مدیر دفتر آب معاونت بهره برداری را عهده دار بودند

Share