انتصابات جدید در اورژانس استان گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،روابط عمومی اورژانس استان گیلان اعلام کرد :طی حکمی از سوی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مورخ ۲۱ تیر ماه آقایان علی شاکریان به عنوان سرپرست واحد فناوری اطلاعات و مهرگان امیری به عنوان سرپرست پایگاه اورژانس ۱۱۵ اطاقور و حسن محمدی به عنوان سرپرست پایگاه اورژانس ۱۱۵ املش […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،روابط عمومی اورژانس استان گیلان اعلام کرد :طی حکمی از سوی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مورخ ۲۱ تیر ماه آقایان علی entesab3شاکریان به عنوان سرپرست واحد فناوری اطلاعات و مهرگان امیری به عنوان سرپرست پایگاه اورژانس ۱۱۵ اطاقور و حسن محمدی به عنوان سرپرست پایگاه اورژانس ۱۱۵ املش منصوب شدند.

Share