اقدام جالب یکی از فرمانداران گیلان+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از صبح شفت, در جریان شروع برداشت یرنج در روستای لختکی در حالی مسئولین شهرستان در حال درو نمادین بودن نوع درو برنج توسط محمودی نظر همه را به خود جلب می کرد . دکتر یونس محمودی بعد درو برنج که بامهارت انجام می داد به شکل […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از صبح شفت, در جریان شروع برداشت یرنج در روستای لختکی در حالی مسئولین شهرستان در حال درو نمادین بودن نوع درو برنج توسط محمودی نظر همه را به خود جلب می کرد .

دکتر یونس محمودی بعد درو برنج که بامهارت انجام می داد به شکل قدیمی برنج را دسته می کرد که مورد تحسین کشاورزان حاضرقرار گرفت به گفته کشاورزان این کار فرماندار نشان دهنده آگاهی وی به سختی کار و برداشت برنج می باشد.
IMG_1776 IMG_1778 IMG_1824 IMG_1834 IMG_1836 IMG_1839 IMG_1844 IMG_1846 IMG_1848 IMG_17931

 

Share