اعتراض نمادین اهالی یک روستا در چابکسر+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از چابکسر نیوز, صبح امروز اهالی قاسم آباد سفلی که مدتهاست زباله هایشان جمع آوری نمیگردد در اقدامی اعتراضی به ریختن زباله در مسیر کمربندی اوشیان به قاسم آباد سفلی (کنار مجتمع کشاورزی گلیران)نمودند تا شاید ترتیب اثری داده شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از چابکسر نیوز, صبح امروز اهالی قاسم آباد سفلی که مدتهاست زباله هایشان جمع آوری نمیگردد در اقدامی اعتراضی به ریختن زباله در مسیر کمربندی اوشیان به قاسم آباد سفلی (کنار مجتمع کشاورزی گلیران)نمودند تا شاید ترتیب اثری داده شود
زباله-قاسم-آباد2 زباله

Share