اعتراض با طعم تهدید به خودکشی در میدان هفت تیر تهران!+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،روز سه شنبه فردی معترض به بالای یک دکل مخابراتی در میدان هفت تیر تهران رفت و در حالی که عنوان کرده بود قصدش از این کار اعتراض می باشد و قصد خودکشی ندارد اما هنگام نزدیک شدن نیروهای امدادی به وی، آنها را تهدید به پرتاب کردن خودش […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،روز سه شنبه فردی معترض به بالای یک دکل مخابراتی در میدان هفت تیر تهران رفت و در حالی که عنوان کرده بود قصدش از این کار اعتراض می باشد و قصد خودکشی ندارد اما هنگام نزدیک شدن نیروهای امدادی به وی، آنها را تهدید به پرتاب کردن خودش می‌کند! نکته قابل توجه اینکه این حادثه نه فقط موجب بروز انسداد مسیرهای منتهی به میدان هفتم تیر و ترافیک عظیم شد، بلکه کارکنان و کارمندان شرکتهای مشرف به میدان هفت تیر، این حادثه را مانند سایر رهگذران حدود سه ساعت با اشتیاق تمام دنبال می کردند و ظاهراً ادارات مربوطه به حالت نیمه تعطیل درآمده بود!
resized_395291_755 resized_395293_556 resized_395294_635 resized_395296_793 resized_395298_605 resized_395299_861 resized_395300_907 resized_395301_868 resized_395302_566 resized_395303_479 resized_395304_844 resized_395305_374 resized_395306_176 resized_395307_404 resized_395308_163 resized_395309_189 resized_395310_154 resized_395341_657 resized_395342_729 resized_395344_482

Share