اجازه نخواهیم داد بودجه های پژوهشی برگشت بخورد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار با بیان اینکه ارائه ی طرح های نوین تحقیقاتی و آموزشی بهترین راهکار برای در آمد زایی است گفت : در حالیکه بودجه های پژوهشی دستگاه های دولتی گیلان سالها گذشته برگشت خورده است جای تأسف دارد که دانشگاه های استان برای انجام طرح های تحقیقاتی مشکل داشته باشند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان در نشست هئیت امنای دانشگاه گیلان گفت : دانشگاه گیلان به ارتقاء جایگاه استان کمک کند.

jpg1602 دکتر محمد علی نجفی در این نشست با اشاره به اینکه حرکت دانشگاه گیلان در فضای توسعه و پیشرفت به دیگر دانشگاه های استان نیز تحرک می دهد گفت : دانشگاه گیلان کمک کند جایگاه واقعی مان را به دست آوریم .

وی با بیان اینکه در این راستا توسعه ی مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان بسیار مهم است افزود : براساس مذاکرات با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشکلی برای تأمین اعتبار اجرای طرح های دانش بنیان وجود ندارد .

دکتر نجفی با اشاره به کمبود منابع مالی برای انجام طرح های تحقیقاتی ویشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه گیلان خاطر نشان کرد: در کنار اختصاص اعتبارات استانی و جذب اعتبارات ملی بهترین روش برای تأمین این اعتبارات در آمدزایی دانشگاه براساس انجام قرار دادهای تحقیقاتی است .

وی با بیان اینکه ارائه ی طرح های نوین تحقیقاتی و آموزشی بهترین راهکار برای در آمد زایی است گفت : در حالیکه بودجه های پژوهشی دستگاه های دولتی گیلان سالها گذشته برگشت خورده است جای تأسف دارد که دانشگاه های استان برای انجام طرح های تحقیقاتی مشکل داشته باشند .

دکتر نجفی گفت : امسال با برنامه هایی که در معاونت توسعه ی مدیریت و پشتیبانی و برنامه ریزی تدارک دیده شده است اجازه نخواهیم داد این بودجه برگشت بخورد .

وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی میتوانند بودجه های پژوهشی خود رادر پایان نامه های کار بردی و مورد نیاز که در دانشگاه ها در حال تهیه است سرمایه گذاری می کنند گفت : فاصله ی بین دانشگاه با بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات امسال کمتر خواهد شد .

رئیس دانشگاه گیلان نیز در این نشست با ارائه ی گزارشی از فعالیت ها و نیازهای این دانشگاه گفت : دانشگاه گیلان با دارا بودن ۱۸ هزار دانشجو ، ۵۰۰ عضو علمی و ۶۰۰ استاد مدعو بزرگترین دانشگاه شمال کشور محسوب می شود .

دکتر رضی با اشاره تدریس ۱۹۰ رشته و دفاع ۲۵۰۰ پایان نامه سالانه در دانشگاه گیلان خاطر نشان کرد : جهت گیری های دانشگاه ، مشارکت در توسعه ی استان است .

Share