یک حرکت خودجوش در میدان آزادی تهران + عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گروهی از دانشجویان عدالتخواه ایرانی با در دست گرفتن نماد رابعه(نشان حامیان اخوان المسلمین در برابر کودتای نظامیان مصری) در میدان آزادی تهران عکس یادگاری گرفتنداین برای نخستین بار است که چنین حرکت دانشجویی در ایران به صورت خودجوش ، اعتراض به کودتای نظامی در مصر انجام می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گروهی از دانشجویان عدالتخواه ایرانی با در دست گرفتن نماد رابعه(نشان حامیان اخوان المسلمین در برابر کودتای نظامیان مصری) در میدان آزادی تهران عکس یادگاری گرفتنداین برای نخستین بار است که چنین حرکت دانشجویی در ایران به صورت خودجوش ، اعتراض به کودتای نظامی در مصر انجام می شود.
64256_733

Share