گزارش تصویری همایش توسعه و پیشرفت گیلان با حضور دکتر نوبخت(۲)

                

IMG_9662  IMG_9656 IMG_9647 IMG_9640 IMG_9628  IMG_9630  IMG_9621   IMG_9611 IMG_9603  IMG_9598 IMG_9586 IMG_9595 IMG_9585 IMG_9584 IMG_9571   IMG_9583 IMG_9563  IMG_9554 IMG_9536 IMG_9543 IMG_9548 IMG_9532 IMG_9528 IMG_9526 IMG_9517 IMG_9521 IMG_9525 IMG_9488 IMG_9484 IMG_9460 IMG_9452 IMG_9433 IMG_9441 IMG_9456 IMG_9458 IMG_9447 IMG_9431 IMG_9420 IMG_9415 IMG_9403 IMG_9406 IMG_9408 IMG_9400 IMG_9394  IMG_9374 IMG_9379 IMG_9385 IMG_9371 IMG_9370 IMG_9360 IMG_9349 IMG_9350 IMG_9356 IMG_9338 IMG_9305 IMG_9288 IMG_9266 IMG_9270 IMG_9277 IMG_9247 IMG_9258 IMG_9259 IMG_9244 IMG_9236

Share