گزارش تصویری مراسم تجلیل از پهلوان فردین معصومی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم تجلیل از پهلوان فردین معصومی در زورخانه پوریای ولی رشت برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم تجلیل از پهلوان فردین معصومی در زورخانه پوریای ولی رشت برگزار شد.


fardin-masomi15 (25)fardin-masomi15 (23)fardin-masomi15 (2)fardin-masomi15 (3)fardin-masomi15 (7)fardin-masomi15 (12)
fardin-masomi15 (21)
fardin-masomi15 (24)fardin-masomi15 (19)fardin-masomi15 (18)fardin-masomi15 (22)fardin-masomi15 (15)fardin-masomi15 (16)fardin-masomi15 (17)fardin-masomi15 (14)fardin-masomi15 (13)fardin-masomi15 (10)fardin-masomi15 (11)fardin-masomi15fardin-masomi15 (8)fardin-masomi15 (9)fardin-masomi15 (6)fardin-masomi15 (5)fardin-masomi15 (4)fardin-masomi15 (26)

Share