گزارش تصویری اعضای تیم ملی در فروشگاه های سائوپائولو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حضور بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتبال ایران در فروشگاه استاجیو منتو شهر سائوپائولو برزیل.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حضور بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتبال ایران در فروشگاه استاجیو منتو شهر سائوپائولو برزیل.

608487_203 608488_674 608489_497 608491_570 608494_123 608495_824 608496_564 608497_296 608499_587 608500_405 608501_685 608502_226 608503_116 608504_994 608505_113 608506_627 608507_394 608508_986 608509_912 608510_463

 

Share