گزارش تصویری طوفان و تندباد در تهران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تندبادی با سرعت بیش از یک صد کیلومتر به همراه گرد و غبار غلیظ عصر دوشنبه تهران را درنوردید.تاکنون این طوفان از خود چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تندبادی با سرعت بیش از یک صد کیلومتر به همراه گرد و غبار غلیظ عصر دوشنبه تهران را درنوردید.تاکنون این طوفان از خود چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است.

Mona Hoobehfekr (13 of 17)-7 2716947-3907067 2716947-3907075 2716947-3907076 2716966-3907140 2716966-3907143 2716966-3907145 13930312173741745_PhotoL 13930312190817627_PhotoL 13930312190825380_PhotoL 13930312190901979_PhotoL 13930312190905270_PhotoL 139303121726362522896074 139303121729063922896184 erfan khoshkhoo-1-60 erfan khoshkhoo-6-62 Mona Hoobehfekr (4 of 17)-9 Mona Hoobehfekr (11 of 17)-8

Share