گزارش تصویری انتخابات ریاست جمهوری سوریه در تهران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سفارت سوریه در تهران از ساعات اولیه صبح چهارشنبه میزبان سوری های مقیم تهران است که برای انداختن آرای خود به صندوق انتخابات ریاست جمهوری به محل این سفارتخانه آمده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سفارت سوریه در تهران از ساعات اولیه صبح چهارشنبه میزبان سوری های مقیم تهران است که برای انداختن آرای خود به صندوق انتخابات ریاست جمهوری به محل این سفارتIMG1558329213930307150702494285929413930307150703571285929413930307150700294285929413930307150704392859294IMG15583395IMG15582336خانه 139303071507033522859294آمدIMG15582294ه اند.
2716494-3903174 2716494-3903178 2716494-3903185 2716494-3903190 2716494-3903237 139303071507004042859294 139303071507005602859294 139303071507038052859294

Share