نگاه مهرآمیز رهبر فرزانه انقلاب به تصویر شهید خلیلی+عکس

نگاه مهرآمیز رهبر فرزانه انقلاب به تصویر شهید علی خلیلی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین(ع)

نگاه مهرآمیز رهبر فرزانه انقلاب به تصویر شهید علی خلیلی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین(ع)
77186-230026-1400741494

Share