نادرترین مسئول ایرانی را بشناسید + عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در حادثه قطار تهران – مشهد مسئولی پیدا شده که ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل کم کاری و نقصان در انجام وظایفش از سمت خود استعفا داده است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در شرایطی که فرهنگ عذر خواهی در میان مسئولان ایرانی وجود نداشته و در مواقعی که حادثه ای رخ می دهد ،هیچ کدام از این افراد اشتباه و کم کاری خود را نپذیرفته و به دلیل نظارت دقیق نداشتن بر مسئولیت خود از کار استعفا نمی دهد ، در حادثه قطار تهران – مشهد مسئولی پیدا شده که ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل کم کاری و نقصان در انجام وظایفش از سمت خود استعفا داده است . 

 امیر حسن تاوپور مدیر کل راه آهن شمال شرق کشور ، اولین مسئول ایرانی بوده که با پذیرفتن اشتباهش از سمت خود استعفا داده و هم اینک در رسانه های اجتماعی به عنوان الگوی جدیدی در این زمینه به مردم و دیگر مسئولان معرفی شده است . 

عکس او و حادثه قطار تهران – مشهد این روزها به شدت در رسانه های فضای مجازی دست به دست می چرخد .گرچه او به اشتباهاتش در این زمینه اعتراف کرده اما همین اقدام او با استقبال مردمی مواجه شده است و اظهار نظرهای مثبت زیادی راجع به این مسئله در رسانه های مختلف بیان شده است . 

31343_787

میتوان گفت ایرانیان پس از سالها نادرترین مسئول را بعد از حادثه تلخ قطار مشهد کشف کرده اند ./صبحانه آنلاین

Share