معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بازرسی می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روابط عمومی بازرسی کل گیلان اعلام کرد : هیأتی از کارشناسان و بازرسان بازرسی کل گیلان با استقرار در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان برنحوه عملکرد آن دانشگاه نظارت و بازرسی می نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روابط عمومی بازرسی کل گیلان اعلام کرد : هیأتی از کارشناسان و بازرسان بازرسی کل گیلان با استقرار در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان برنحوه عملکرد آن دانشگاه نظارت و بازرسی می نماید.
pezeshدر این بازرسی ها بر موضوعاتی از قبیل بررسی نحوه نظارت بر عملکرد بیمارستان های خصوصی ، نحوه عملکرد و نظارت بر آزمایشگاه ها و پاراکلینیک های بخش خصوصی ، نحوه نظارت برعملکرد مطب های پزشکان از حیث رعایت تعرفه ها و نحوه برخورد با مراکز متخلف و … توجه خواهد شد.
در پایان آمده است شهروندان محترم گیلانی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی و همچنین دانشگاه یاد شده در صورت مشاهده هرگونه تخلّف و یا سوءجریان می توانند مراتب را از طریق مراجعه
حضوری به دفتر این هیأت واقع در رشت – خیابان پرستار – معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و یا بااستفاده ازسامانه ملی رسیدگی به شکایات واعلامات به آدرس اینترنتی
Shekayat.bazrasi.ir. منعکس نمایند.

Share