مطالبات حداقلی مردم با استفاده از نیروهای متخصص برآورده شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد ابراهیم خلیلی شهردار رشت، در این نشست با تأکید بر ضابطه مند سازی عملیات اجرایی وصول عوارض گفت: پی گیری مطالبات شهرداری و وصول آنها باید با بررسی های کارشناسی محقق گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد ابراهیم خلیلی شهردار رشت، در این نشست با تأکید بر ضابطه مند سازی عملیات اجرایی وصول عوارض گفت: پی گیری مطالبات شهرداری و وصول آنها باید با بررسی های کارشناسی محقق گردد.
وی در همین رابطه افزود: مناطق شهرداری به عنوان بازوان این مجموعه باید بر اساس وحدت رویه و تصمیمات متخذه، اهرم اجرایی مناسب را شناسایی و روندی نظام مند با هدف گذاری مشخص، جهت وصول مطالبات ارائه نمایند.

DSC09807s2وی با اشاره به ظرفیت های نهادی شهرداری خاطر نشان کرد: توانمندی نیروی انسانی نیز می تواند با تشکیل کمیته ای تخصصی در این روند کارگشا باشد.

محمد ابراهیم خلیلی در ادامه شهروندان شهر را مردمی صبور و کم توقع دانست و اظهار داشت: باید تلاش شود تا مطالبات حد اقلی مردم از جمله آسفالت معابر اصلی و فرعی محلات، با استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه شهرداری برآورده شود، چرا که این امر علاوه بر رضایت مردم و جلب مشارکت های عمومی، بازده سازمانی را ارتقا بخشیده و بهره گیری از توانمندی بدنه اجرایی مجموعه شهرداری را به مطلوبیت حداکثری خواهد رساند.

شهردار رشت در خاتمه همدلی ، همکاری و اشراف به تمامی روش ها را از ویژگی های ذاتی و جدایی ناپذیر شهرداری دانست و تصریح کرد: وجود این عوامل با فعال سازی و افزایش پویایی مجموعه به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان منتج خواهد شد.

Share