مرگ مغزی آیت الله مهدوی کنی منتفی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نوه آیت الله مهدوی کنی خبر سکته مغزی رئیس مجلس خبرگان را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نوه آیت الله مهدوی کنی خبر سکته مغزی رئیس مجلس خبرگان را تکذیب14-6-7-14243005.gif کرد.

فرید میر لوحی  در پاسخ به اینکه گفته می شود آیت الله مهدوی کنی سکته مغزی کرده است، گفت: این خبر دروغ است.
وی تاکید کرد: اتفاقا مرگ مغزی یقینا منتفی است.
رئیس تیم پزشکان آیت الله مهدوی کنی نیزگفته است:وضعیت مغزی ایشان تغییری نکرده و امروز قرار است یکی از متخصصین مغز کشور از ایشان نوار مغزی بگیرند.
/خبرانلاین

Share