مجری شبکه سوم و بازیگر سینما و تلویزیون در لباس احرام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا امیر حسین رستمی بازیگر ۳۹ ساله سینماو تلویزیون و محمد رضا احمدی مجری شبکه سوم سیما در لباس احرام دیده میشوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا امیر حسین رستمی بازیگر ۳۹ ساله سینماو تلویزیون و محمد رضا احمدی مجری شبکه سوم سیما در لباس احرام دیده میشوند.
14-5-26-7395625

Share