اعلام شرایط و زمان آزمون جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان،برای تامین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش، از افراد واجدالشرایط را از طریق برگزاری آزمون عمومی ،تخصصی جذب نماید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان،برای تامین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش،طبق مفاد دستورالعمل نحوه برIMAGE635247909005120000گزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیئت امناء در نظر دارد ،به استناد مجوز شماره ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۳ مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجدالشرایط را از طریق برگزاری آزمون عمومی ،تخصصی مورخ (۶/۴/۹۳ )و گزینش به صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در آگهی روزنامه های محلی(نسیم و گیلان امروز) جذب نماید.
گفتنی است ثبت نام از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۳/۹۳ لغایت دوشنبه ۲/۴/۹۳ از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی  انجام می پذیرد(اینجا)

پایگاه خبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در انتهای خبر استخدام خود در تذکری مهم اعلام داشته است:جذب و شروع بکار پذیرفته شدگان آگهی،منوط به تامین اعتبار مربوطه از سوی دانشگاه خواهد بود و در صورت عدم تامین اعتبار مربوطه،دانشگاه هیچگونه تعهدی در خصوص جذب و شروع به کار پذیرفته شدگان را نخواهد داشت.

Share