عکس یادگاری رییس‌جمهور با اندیشمندان و صاحبنظران چینی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس‌جمهور با اشاره به روابط گسترده دو تمدن بزرگ و پرسابقه ایران و چین گفت: جاده ابریشم می‌تواند در شرایط جدید احیاء شود و ملت‌های منطقه را در کنار هم قرار دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس‌جمهور با اشاره به روابط گسترده دو تمدن بزرگ و پرسابقه ایران و چین گفت: جاده ابریشم می‌تواند در شرایط جدید احیاء شود و ملت‌های منطقه را در کنار هم قرار دهد.
AB4C0722

Share