عطر شهدا در فضای شهر خمام پیچید+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا امروز خمام حس و حال دیگری داشت. امروز خمام رنگ و بوی خدایی به خود گرفته بود. پیکر سه شهید گمنام دوران ۸ سال دفاع مقدس  برای ساعاتی میهمان مردم شهید پرور شهر خمام بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا امروز خمام حس و حال دیگری داشت. امروز خمام رنگ و بوی خدایی به خود گرفته بود.
پیکر سه شهید گمنام دوران ۸ سال دفاع مقدس  برای ساعاتی میهمان مردم شهید پرور شهر خمام بود.
shahid-khomam (8) shahid-khomam (9) shahid-khomam (10) shahid-khomam (11) shahid-khomam (12) shahid-khomam (13) shahid-khomam (14) shahid-khomam (15) shahid-khomam (16) shahid-khomam (17) shahid-khomam (18) shahid-khomam (19) shahid-khomam (20) shahid-khomam (21) shahid-khomam (22) shahid-khomam (23) shahid-khomam (24) shahid-khomam (25) shahid-khomam (26) shahid-khomam (27) shahid-khomam (28) shahid-khomam (29) shahid-khomam (30) shahid-khomam (31) shahid-khomam (32) shahid-khomam (33) shahid-khomam (34) shahid-khomam (35) shahid-khomam (30) shahid-khomam (1) shahid-khomam (2) shahid-khomam (3) shahid-khomam (4) shahid-khomam (5) shahid-khomam (6) shahid-khomam (7)

Share