طنز/تیم برگزیده تاریخ فوتبال معرفی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا,امید مهدی‌نژاد در الف نوشت: جمعی از زبده‌ترین کارشناسان فوتبال، تیم برگزیده تاریخ فوتبال را انتخاب کردند. این کارشناسان پس از بررسی کلیه مؤلفه‌های مثبت ورزشی و فرهنگی، شامل توانایی‌های تکنیکی، تاکتیک‌پذیری، خلاقیت، مؤثر بودن در جریان بازی، شهرت و محبوبیت، توکل بر خداوند متعال، غیرت و تعصب و نیز […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا,امید مهدی‌نژاد در الف نوشت:

جمعی از زبده‌ترین کارشناسان فوتبال، تیم برگزیده تاریخ فوتبال را انتخاب کردند. این کارشناسان پس از بررسی کلیه مؤلفه‌های مثبت ورزشی و فرهنگی، شامل توانایی‌های تکنیکی، تاکتیک‌پذیری، خلاقیت، مؤثر بودن در جریان بازی، شهرت و محبوبیت، توکل بر خداوند متعال، غیرت و تعصب و نیز دعای خیر مردم؛ تیم برگزیده تاریخ فوتبال جهان را که شامل بازیکنان برگزیده تاریخ فوتبال جهان است، انتخاب و به جهانیان معرفی کردند. نظر شما را به ترکیب این تیم، که الحق و الانصاف بسیار برگزیده است، جلب می‌کنیم
550x629x,PD8,PAA,PDB,P8C,PD9,P85,P20,PD8,PA8,PD8,PB1,PDA,PAF,PD8,PB2,PDB,P8C,PD8,PAF,PD9,P87,P20,PD9,P86,PD9,P87,PD8,PA7,PDB,P8C,PDB,P8C.jpg.jetiweb.ic.6l_IA4jEjG

Share