روابط عمومی خلاق و پویا را از الزامات موفقیت هر سازمانی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مسرور بر لزوم تحلیل و پیش بینی روند تحولات هر منطقه از سوی روابط عمومی ها تاکید کرد و گفت: روابط عمومی چشم بینای هر سازمان و عامل آگاهی بخش و ارتباط دو سویه آن نسبت به جامعه هدف، مردم و افکار عمومی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، رضا مسرور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان در بیستمین نشست شورای سیاستگذاری مدیران روابط عمومی مناطق آزاد کشور که به میزبانی این منطقه در حال برگزاری است، روابط عمومی خلاق و پویا را از الزامات موفقیت هر سازمانی اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به کارکردها و ظرفیتهای ارتباطی، خبری، تبلیغاتی روابط عمومی ها در دوران جدید، این نهاد نقش بسزایی در پویایی و دست یابی هر سازمانی به اهداف خود ایفا می کند.

Shorae-siasat-gozarie-manategh-1393.03.29وی بهره گیری از نیروی انسانی متخصص در حوزه های مختلف روابط عمومی را بسیار حائز اهمیت ارزیابی نمود و افزود: باید علاوه بر وظایف ارتباطی برون سازمانی، روابط عمومی ها در زمینه ارتباطات درون سازمانی میان بخشهای مختلف هر سازمان نیز فعال باشند.

مسرور بر لزوم تحلیل و پیش بینی روند تحولات هر منطقه از سوی روابط عمومی ها تاکید کرد و گفت: روابط عمومی چشم بینای هر سازمان و عامل آگاهی بخش و ارتباط دو سویه آن نسبت به جامعه هدف، مردم و افکار عمومی است و رسیدن به نقطه تبیین تحولات آینده، دقت و میزان موفقیت در تصمیم گیری و برنامه ریزی را در سازمان افزایش می دهد.

وی با اعلام اینکه افزایش محدوده این منطقه از ۳۲۰۰ هکتار به ۹۶۰۰ هکتار فرصتهای زیادی برای توسعه این منطقه فراهم ساخته تصریح نمود: آینده منطقه آزاد انزلی با این افزایش تضمین شده است.

گفتنی است بیستمین نشست شورای سیاستگذاری روابط عمومی مناطق آزاد کشور با حضور دکتر احمدی افزادی مشاور دبیر و مدیر روابط عمومی شورای هماهنگی مناطق آزاد، مدیران و کارشناسان روابط عمومی این مناطق به مدت دو روز در روزهای
۲۹ و ۳۰ خرداد ماه جاری در منطقه آزاد انزلی در حال برگزاری است.

Share