رشت، کلانشهری بیگانه با محیط زیست!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا چرا با وجود هزینه های هنگفت در ایجاد فضای سبز و محیط زیست موثر شهرداری ها , همچنان شهر ها در فقر وبیگانگی با محیط زیست بسر میبرند ؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از گیلان ۲۴ , چرا با وجود هزینه های هنگفت در ایجاد فضای سبز و محیط زیست موثر شهرداری ها , همچنان شهر ها در فقر وبیگانگی با محیط زیست بسر میبرند ؟
چرا ایران با وجود داده های طبیعی اش کلانشهرهای آلوده دارد به گونه ای که محیط زیست اولیه ای هم که وجود داشته روند رو به نابودی را طی میکند؟
o_64bb569کلانشهرهای تهران تبریز اصفهان مشهد اراک و… سالهاست شهر رشت هم در مسیر تبدیل شدن به یک کلانشهر ایرانی قرار گرفته اما با کمال تاسف همان مسیر غلط و غیر اصولی وغیر انسانی کلان شهر شده های ایران را طی می کند.

یکی از مشکلات خاص این است که نگاهمان به طبیعت بکرهمانند سالهای ابتدایی چیره شدن بشر بر طبیعت است. بشری که بعد از سالها مبارزه با حوادث و بلایای طبیعی توانسته بود طبیعت پیرامونش را به تسخیر در آورد و به اراده ی خویش دستکاری نماید . انکاری نیست که این اراده ستودنی باشد ونشانی از پیشرفت وتوسعه اشرف مخلوقات به حساب آید . اما علم ودانش بشری به همین جا ختم نگشته وتا رسیدن به کمال خود ادامه داشته و ادامه خواهد یافت.
بعنوان مثال نگاهمان این است :عمران وآبادانی = ساخت وساز بناها و ایجاد زمین های انسانساخت .
ممکن است جهت جلوگیری از ریزش دیواره رودخانه زرجوب و یا گوهر رود دیواره آن را با بتن ومصالح ساختمانی محکم کنیم اما در اینجا تنها یک کاری کرده ایم و فراموش نموده ایم اگر رودخانه رودخانه است با منظر حاشیه اش رودخانه خواهد ماند و با این طرز رفتار به یک کانال آب شباهت میابد و ارتباط ش را نسبت به محیط اطراف از دست خواهد داد . این درست نیست که در برنامه ریزی برای بهسازی واستفاده درست ازاین دو زر و گوهر گمگشته آنان را در زندانی از جنس دیوار قرار دهیم . در علم روز دنیا هم این مساله حل شده است , (استفاده درست از طبیعت ) نه تخریب حتی یکی از ابعاد آن .
شاید وقت آن رسیده که دیگر همچون ۱۰۰ سال گذشته عمل نکنیم که تنها مهندسان عمران امور شهر سازی را در دست داشتند واز طراحان منظر که زیبایی کار را در نظر دارند خبری نباشد. در حال حاضر مهندسان منظری که در کشور پرورش میابند به دلیل این که شناختی از این رشته وجود ندارد در شهرداری ها هیچ جایگاهی ندارند. بدین صورت طراحی ها در دست کسانی است که تخصصی در این زمینه ندارند .
مهندس عمران میسازد و مهندس کشاورزی فضای سبز ایجاد میکند نتیجه کار هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد. طراح منظر هم گیاه , هم مصالح وهم فنون عمران ومعماری را می شناسد و زمانی که طراحی می کند همه را در نظر گرفته و طراحی میکند .
شایسته است انسان ایرانی یک گام فراتر بردارد و شعور ایرانی و اعتقادی خویش را به ظهور رسانیده و الگوی زیبایی از اسلام انتشار دهد.
رشت به عنوان شهری منحصر به فرد از لحاظ جغرافیای طبیعی وانسانی شهر مناسبی جهت الگو شدن وپیشرو شدن در کسب این افتخار است . بیاییم تا دیرتر نشده با کمترین هزینه خانه مان را زیبا کنیم .

Share