حکیمی به عنوان مدیرمسئول روزنامه کلید سیاست معرفی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عطاالله حکیمی نماینده رودبار به عنوان مدیر مسئول روزنامه کلید سیاست به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عطاالله حکیمی نماینده رودبار به عنوان مدیر مسئول روزنامه کلید سیاست به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شد.

hakimithumعطاالله حکیمی که به دنبال برکناری مدیر مسئول سابق روزنامه کلید سیاست برای تصدی این سمت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است در مطلبی دلایل برکناری مدیر مسئول این روزنامه را بیان کرد.

به گفته حکیمی مدیرعامل موسسه راه امام ( ره) ( صاحب امتیاز روزنامه کلید سیاست) با توجه به اینکه همکار دانشگاهی مدیرمسئول سابق بوده است وی را به شورای سیاستگذاری رزنامه کلید سیاست معرفی و پس از طرح دیدگاههای اصولی موسسه و روزنامه و تضمین اخلاقی ایشان به شورای سیاستگذاری روزنامه به عنوان مدیر مسئول به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شد.

حکیمی در این مطلب با ابزار تاسف از عملکرد این مدیر مسئول آورده است: متاسفانه ایشان در پیش شماره یک تا نه علی رغم تذکرات مکرر شفاهی و کتبی عملا بر خلاف مصالح نظام و دفاع از سران فتنه قلم زده لذا پس از بررسی دقیق پرونده محرز گردید که نامبرده از فعالان جریان فتنه ۸۸ بوده و حتی اقدام به ارسال نامه سرگشاده به رهبر معظم انقلاب در دفاع از فتنه و سران فتنه نموده است. بنابراین سریعا براساس مصوبه شورای سیاستگذاری، ایشان از رونامه اخراج و اینجانب به عنوان مدیر مسئول رسما به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی گردیدم./خانه ملت

Share