حرکت مغرورانه مسی + عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا زمانی که بازیکنان آرژانتین در حال عبور از تونل ورزشگاه ماراکانا بودند کودکی به مسی نزدیک شد و دست خود را بالا آورد تا با این بازیکن دست بدهد اما مسی بدون توجه به این موضوع نگاهی به کودک انداخت و رد شد .  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا زمانی که بازیکنان آرژانتین در حال عبور از تونل ورزشگاه ماراکانا بودند کودکی به مسی نزدیک شد و دست خود را بالا آورد تا با این بازیکن دست بدهد اما مسی بدون توجه به این موضوع نگاهی به کودک انداخت و رد شد .

635385136242826608

 

Share