حرکت جالب خلبان هواپیمای رییس جمهور +عکس

خلبان هواپیمایی که حسن روحانی با آن سفر می کرد با تبلت از او عکس می گیرد.

خلبان هواپیمایی که حسن روحانی با آن سفر می کرد با تبلت از او عکس می گیرد.
219827_772

Share