تصویر دیده نشده از حاج صادق آهنگران در سوگ حضرت امام

تصویری دیده نشده از مراسم سوگواری امام خمینی(ره). حاج صادق آهنگران، مداح اهل بیت سر در گریبان گرفته و می‌گرید.

تصویری دیده نشده از مراسم سوگواری امام خمینی(ره). حاج صادق آهنگران، مداح اهل بیت سر در گریبان گرفته و می‌گرید.
1401801283_ahangaran002

Share