تصویر جالب و خاطره انگیز از دوران جوانی شهردار رشت

محمد ابراهیم خلیلی، اولین نفر از سمت راست، در جبهه های دفاع مقدس. دقت به عکس یادگاری شهردار غیر بومی رشت در کنار تابلوی جهاد گیلان خالی از لطف نیست!

محمد ابراهیم خلیلی، اولین نفر از سمت راست، در جبهه های دفاع مقدس.
دقت به عکس یادگاری شهردار غیر بومی رشت در کنار تابلوی جهاد گیلان خالی از لطف نیست!

محمد ابراهیم خلیلی، نفر وسط در جبهه های دفاع مقدس

محمد ابراهیم خلیلی، نفر وسط در جبهه های دفاع مقدس

Share