تصمیم عجیبی دیگری که در فوتبال ایران اجرایی می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،اخیرا در آئین نامه انضباطی جدید فدراسیون فوتبال درج شده که مصاحبه علیه داوران را ممنوع است؛ بر این اساس کلیه افرادی که در فوتبال دارای جایگاه بوده و هستند و در آن فعالیت دارند، از مصاحبه علیه کمیته، دپارتمان و داوران کشور خودداری کنند. سایت داوران در این […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،اخیرا در آئین نامه انضباطی جدید فدراسیون فوتبال درج شده که مصاحبه علیه داوران را ممنوع است؛ بر این اساس کلیه افرادی که در فوتبال دارای جایگاه بوده و هستند و در آن فعالیت دارند، از مصاحبه علیه کمیته، دپارتمان و داوران کشور خودداری کنند.

-14868سایت داوران در این خصوص نوشته است: در صورت مشاهده این اقدام طبق مقررات با ایشان برخورد خواهد شد و اصلح است که بدوا مدارک خود را به فدراسیون فوتبال ارائه کنند تا طبق مقررات رسیدگی و اعلام نظر در این خصوص صورت بگیرد تا خدشه ای بر شخصیت حقیقی و حقوقی این قشر زحمت کش جامعه فوتبال کشور وارد نشود.
این طور به نظر می رسد این تصمیمی که با نظر هیئت رییسه فدراسیون فوتبال گرفته شده انتقاد نکردن از داوران گرفته است کمی سخت و عجیب به نظر می رسد؛ در ایران در همه رشته های ورزشی معمولاً اعتراض به داوری به نوعی مد شده است.
البته فصل گذشته در فوتبال ایران اشتباهات داوری به طور سهوی در برخی بازی‌ها حتی به عوض کردن نتایج بازی هم منجر شده است؛ که باعث اعتراض شدید مربیان ،بازیکنان و حتی تماشاگران فوتبال شده؛ حال به نظر می رسد که داوران در یک مسابقه فوتبال اشتباه کنند و کسی به عملکرد انها اعتراض نکند؛ آن‌هم در فوتبال ایران که معمولا در همه بازی‌ها اعتراض به داوری وجود دارد.
البته باید گفت که اشتباهات داوری جزئی از فوتبال است؛ اما اگر بخواهیم برای هر بازی که داور اشتباه می‌کند و معمولا در پی آن مربیان هم اعتراض می کنند، آنها را محروم کنیم، این طور به نظر می رسد که باید تمام مربیان و کسانی را که در باره داوری اظهارنظر می کنند محروم شوند.
فصل گذشته تصمیم گرفته شد که کارشناسانی را که در هر مسابقه از عملکرد داوری انتقاد می‌کنند به آنها نظارت داوری داده نشود.

دانا/

Share