تجهیز بیمارستان رسول اکرم رشت/ایجاد شعبات جدید تأمین اجتماعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در نشست استاندار گیلان با رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور درتهران در مورد مسائل مختلف مرتبط با این سازمان بویژه طرح های توسعه ی درمانی و گردشگری و ایجاد شعبات جدید در گیلان تصمیم گیری شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در نشست استاندار گیلان با رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور درتهران در مورد مسائل مختلف مرتبط با این سازمان بویژه طرح های توسعه ی درمانی و گردشگری و ایجاد شعبات جدید در گیلان تصمیم گیری شد .
7084در این نشست مقرر شد ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی لنگرود آغاز و بیمارستان رسول اکرم رشت نیز تجهیز شود .
ایجاد شعبات جدید تأمین اجتماعی درشهرستانها از جمله رستم آباد و ارتقاء نمایندگی تأمین اجتماعی منطقه ی آزاد انزلی به شعبه از دیگر مصوبات نشست دکتر نجفی با دکتر نوربخش بود .
در این نشست در مورد ضرورت سرمایه گذاری های جدی در کارخانه صنایع چوب وکاغذ ایران چوکا و اماکن اقامتی گردشگری درلاهیجان و بندر انزلی نیز تصمیم گیری شد .
استاندار گیلان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور همچنین در مورد برگزاری نشست های مشترک مسولان گیلان با معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی و رئیس شستا برای بررسی انجام سرمایه گذاری های جدید هم موافقت کردند .

Share