بهبود وضعیت عمومی آیت الله محمدی گیلانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر بهروز برومند سر تیم پزشگی آیت الله محمدی گیلانی با اشاره به سابقه بیماری دیابت رئیس سابق دیوان عالی کشور، گفت: دیابت بیماری است که موجب می شود تمام رگها من جمله رگ های مغز گرفته شود و چون سن ایشان هم بالا است، مستعد به عفونت شده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر بهروز برومند سر تیم پزشکی آیت الله محمدی گیلانی  با اشاره به سابقه بیماری دیابت رئیس سابق دیوان عالی کشور، گفت: دیابت بیماری است که موجب می شود تمام رگها من جمله رگ های مغز گرفته شود و چون سن ایشان هم بالا است، مستعد به عفونت شده اند.
14-6-10-12591803آیت الله محمدی گیلانی از ۳۰ اردیبهشت ماه به دلیل عفونت ریه در بیمارستان پارس بستری شده است.

پزشک خانوادگی آیت الله گیلانی با بیان اینکه خوشبختانه اکنون وضعیت عمومی ایشان بهتر است، اظهار داشت:آنچه مسلم است این است که بیماری دیابت در طول زمان در مغز ایشان تاثیرات خود را گذاشته و موجب برخی سکته های خفیف شده است و حالا هم موجب شده وضعیت تنفس ایشان مختل شود. ضمن اینکه فشار خون هم ایشان موجب شد در ابتدای بستری شدن در بیمارستان از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده شود، اما اکنون خیلی بهتر از روزهای ابتدایی انتقال به بیمارستان هستند.

وی که می گفت وضعیت آیت الله محمدی گیلانی به نسبت به روزهای ابتدایی بستری شدن از زمین تا آسمان فرق کرده است، اظهار داشت: امیدواری تیم پزشکی این است که ایشان به زندگی طبیعی بازگردند و درکنار خانواده باشند./خبرآنلاین

Share