بزرگان سینما و تلویزیون در جشن حافظ+تصاویر

برگزیدگان سینما و تلویزیون در جشن حافظ در تالار وزارت کشور شناخته شدند.

برگزیدگان سینما و تلویزیون در جشن حافظ در تالار وزارت کشور شناخته شدند.
2717903-3913927 2717903-3913946 2717903-3913949 2717903-3913951 2717903-3913952 2717903-3913953 2717903-3913966 2717903-3913967 2717903-391397013930323015717480_PhotoL 13930323015644923_PhotoL 13930323015646623_PhotoL 13930323015648635_PhotoL

Share