با رعایت حقوق شهروندی و شهری می توانیم مشکلات را حل کنیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ؛دکتر محمد علی نجفی در این نشست با بیان اینکه با رعایت متقابل حقوق شهروندی و شهری می توانیم مشکلات را حل کنیم و شهرهایی توسعه یافته سالم ، زیبا و پاک داشته باشیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ؛دکتر محمد علی نجفی در این نشست با بیان اینکه با رعایت متقابل حقوق شهروندی و شهری می توانیم مشکلات را حل کنیم و شهرهایی توسعه یافته سالم ، زیبا و پاک داشته باشیم افزود : همه باید خود را ملزم کنیم تا در فرآیند مشخص مسئولیت پذیری جمعی و گروهی ، شهروندان با سهیم شدن در تصمیمات اثرگذار و مدیران بادرک حقوق شهروندی هزینه اداره شهرها را کاهش دهند و برتوانایی مدیریت شهری بیفزایند .
5241دکتر محمد علی نجفی با بیان اینکه ما به دنبال شهری ایمن ، پاک ، و سبز هستیم افزود : طرح توسعه حقوق شهروندی از جمله نکات مهمی بشمار می رود که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم .
وی با اشاره به اهمیت ارتقاء سطح زندگی و حقوق شهروندی اظهار داشت : مشارکت مردم در توسعه شهر و احیای فرهنگ اصیل همیاری و همکاری و مسئولیت پذیری نیز از جمله نکات مهمی بشمار می رود که نقش بسزاو تأثیر گذاری را در توسعه شهری ایفاء می کند .
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان و امور عمرانی شهر می بایست شهروند محور باشد افزود: در مجموعه این فرایندها وبهره گیری از توان مردم در مدیریت شهری ، شوراهای اسلامی جایگاه مهمی دارند.
استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستاوردهای دولت تدبیر وامید ، ایجاد اعتماد عمومی در جامعه و اعتماد سازی در جامعه بین المللی را از جمله این دستادوردها دانست و افزود : باید با استفاده از این فضاو با بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت ها در جهت توسعه و پیشرفت جامعه گام برداریم.
نماینده ی عالی دولت در گیلان با بیان اینکه هم اکنون در بخش کارکردهای اقتصادی و اجتماعی ، فضای کسب و کار و رونق اقتصادی شاهد بهبود و توسعه هستیم افزود : توسعه صنعتی درحال شکل گیری است اما هنوز گرفتار تورم و رکود اقتصادی هستیم از اینرو قانع به وضعیت کنونی نیستیم.
دکتر نجفی کنترل و مهار تورم افسار گسیخته و سیرکاهش بیکاری و همچنین کاهش رکود اقتصادی را از جمله دستاوردهای دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود : الحمد ا… در تقویت ارزش پول ملی و توسعه بیمه سلامت گام های ارزشمندی و بزرگی برداشته شده است .

Share